• Search

  Işık Dağılımı

  A Düzlemleri

  Armatürden geçmiş olan ve eksene dik olarak inen düzlemlerin hareketini tanımlar. Bu düzlemlerin  içindeki Işık dağılım eğrileri, Işık şiddeti vektörlerinin, α açıları ile yaptığı yönlerle belirlenir.

  B Düzlemleri

  Dönme ekseni olarak da bilinen B düzlemleri, ışık dağılım eğrileri ile düşeyde yapmış oldukları ışık şiddetinin uç noktalarındaki geometrik noktalarıdır.

  C Düzlemleri

  Armatürlerdeki dönme ekseni olarak da bilinen C düzlemindeki, ışık dağılım eğrilerinin düşeyde yaptığı ışık şiddeti vektörleridir.

  isik-dagilimi-a-b-c-düzlemi
  isik-dagilimi-a-b-c-düzlemi

  Işık dağılım eğrileri genel olarak, kullanan kişilere fikir vermesi için en az C0o-180o ve C90o-270o arasındaki düzlemlerde verilir. Yol aydınlatması armatür sistemlerinde ise bu durum en az C0o-180o, C90o-270o arasında ve ışık şiddetinin elde edildiği Imax düzlemlerinde yer verilir. Projektör sistemlerinde ise ışık dağılım eğrileri B yada C düzlemlerinde yer verilir.

  ic-aydinlatma-armaturleri

  İç Aydınlatma Armatür Sistemleri

  İç aydınlatma armatür sistemleri ışığı alt ve üst uzaya verme şekillerine göre 6 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Direkt, Yarı Direkt, Genel Yaygın, Doğrudan Dolaylı, Yarı Dolaylı ve Dolaylıdır.

  Yol Aydınlatma Armatür Sistemleri

  Yol aydınlatma armatür sistemleri CIE’e göre 3 gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Ekranlı, Yarı Ekranlı ve Ekransızdır.

  Ekranlı Armatür:

  Maksimum ışık şiddetinin,  düşeyle 65° lik açıda sınırlandırılmış ve üst yarı düzeye hiç ışık yaymayan (ULOR = 0 ) aydınlatma armatürlerinin genel adıdır.

  Yarı Ekranlı Armatür:

  Maksimum ışık şiddetinin düşeyle 75° lik açıda sınırlandırılmış ve üst yarı uzaya gönderdiği ışık akısının, % 10’dan fazla olmayan (ULOR £ %10) aydınlatma armatürlerine verilen genel addır.

  Ekransız Armatür:

  Maksimum ışık şiddetinin belli bir açıda sınırlandırılmadığı ve düşeyde  90° lik açıda ışık şiddeti veren armatürlerdir. Bu armatürler genel olarak ışık akısı ne olursa olsun, 1000 cd’yı aşmamaktadırlar.

  yol-aydinlatma-armaturleri

  IP Tablosu

  Armatür koruma sınıfları genel olarak IP XY olarak verilir. Bu noktada X (1. Rakam) katı cisimlere karşı korumayı, Y (2. Rakam) sıvı maddelere karşı korumayı ifade etmektedir.

  a table with text and symbols
  ıp-tablosu
  ıp-tablosu

  Armatürlerin Işık Dağılımı

  Dolaylı Armatürler

  Yüksek tavanlı, geniş odalarda yükseklik hissiyatı vermek için tercih edilmektedir. Bu terim genellikle aşağı yönde aydınlatma yapan ışık sistemlerini ifade eder. Bahsi geçen bu aydınlatmaya en iyi örnek, Troffers ve Downlight aydınlatma armatürüdür.

  Yarı Dolaylı Armatürler

  Tavandan yansımış olan gölgeleri yumuşatmak ve parlaklık eğilimini iyileştirme eğiliminde olan armatürlerdir. Bu armatürlerin parlaklığını ortalama olarak ele aldığımızda, tavan parlaklığına eşit olabilmektedirler. Çünkü  yarı dolaylı armatürlerde ışık aşağıya doğru aydınlatma yapar.

  Doğrudan Dolaylı Armatürler

  Doğrudan dolaylı armatürler, zemin-tavan alanlarına eşit olarak ışık yaymaktadırlar. Bu nedenle de  yan alanlara  çok daha  az ışık verir ve parlaklık düşük olabilir.

  Dağınık Armatürler

  Bu armatürler ışığı eşit bir şekilde yayarlar. Bu yüzden parlamayı kontrol etmek için dağınık armatürlerin dağıtıcıları büyük ve watt değeri düşük olur.

  Yarı Direkt Armatürler

  Yarı Direkt Armatürler de, yukarıdan aydınlatmalar gibi doğrudan aydınlatmaların neden olduğu gölgeleri yumuşatırlar. Bu armatürler genellikle; Merdivenler, koridorlar ve depolama alanları gibi güçlü ışığın gerekli olmadığı yerlerde tercih edilir. 

  Doğrudan (Geniş Işın Yayılımı) Armatürler

  Genel olarak, vurgu ve odaklanma için tercih edilen, doğrudan aydınlatmalardır. Bu aydınlatmalarda, duvar ve diğer dikey alanlarda yeterli aydınlatmanın sağlandığına emin olun.

  Doğrudan (Yüksek Konsantrede Yayılan Downlight) Armatürler

  Bu aydınlatma türünde genel olarak ışın yayılım türü; Lense reflektöre, ve lambanın konumuna bağlıdır.

  armaturlerin-isik-dagilimi
  en_USEnglish